Fransförlängning

 

Har precis avslutat sin utbildning i stockholm hos victoria academy.

En ny uppsättning av fransförlängning tar ca: 2 h.

Efter ungefär 3 veckor gör man ett återbeök för påfyllnad av fransar. Normalt tappar man 2 av sina egna fransar/dag, vilket gör att man fyller på de nya fransar som vuxit ut.